Masterclasses

Els de Bakker
MASTERCLASS
13:30 - 14:30

1. Hoe horizontaal is jouw organisatie? – Asses jezelf

Kom te weten hoe horizontaal jouw organisatie is en wat nodig is voor de volgende fase. In deze Masterclass krijg je de ins- en outs van horizontaal organiseren en de bijbehorende maturity fasen. Je krijgt een assesmentool waarmee je je eigen organisatie scant op 16 cruciale aspecten van procesmanagement. Na afloop weet je precies wat je moet doen om beter te construeren, besturen, samenwerken en denken in jouw organisatie.

 • Horizontaal organiseren in praktijk
 • Zicht op BPM Maturity fase
 • Real live assesment: Hoe horizontaal is jouw organisatie?

Renco Bakker

Organisatieadviseur, oprichter/eigenaar van BPMConsult en (mede) auteur van 'Management van processen', 'Het Procesmanagementmodellenboek' en 'Horizontaal organiseren'.

MASTERCLASS
13:30 - 14:30

2. Nederland in transitie – wat vraagt dit van organiseren?

Nederland is in transitie, transformeer je mee? We leven meer dan ooit in een tijdperk van verandering. Waardoor en waarin we in een totaal andere context moeten gaan (leren) werken. Wat vraagt dit van (nieuw) organiseren? Wat vraagt dit van leiderschap, van medewerkers en van ons verandervermogen? En wat kunnen we bieden in deze beweging?

 • Je moet durven loslaten…om jezelf opnieuw uit te vinden
 • ‘De nieuwe economie is een hybride wereld waarin je werk en, deelneemt, bezit en deelt’
 • Nieuw organiseren: jezelf opnieuw vormgeven
 • Zelf (leren) doen
 • Zonder inspiratie geen beweging…zonder beweging geen verandering

Marion Hoffstaetter

Marion is adviseur bij PRCS sinds 2014. Hiervoor is zij in verschillende functies, zowel in de lijn, als adviseur en als eindverantwoordelijke, actief geweest bij Triodus Kinderopvang, Achmea, Start uitzendbureau en KPN. Marion stond aan de basis van het lean-programma binnen Achmea (SENS) (managen van verandering en verbetering als adviseur, projectleider en door het aansturen van klant georiënteerde teams op verschillende niveaus binnen de steeds veranderende buitenwereld).

Remco Griep

Remco is adviseur/ partner bij PRCS. In oktober 2011 heeft hij samen met Marc Schijff PRCS opgericht. Voorafgaand aan PRCS was hij bij ConQuaestor als associate partner verantwoordelijk voor de sector Binnenlands Bestuur. Hiervoor was hij werkzaam als manager en (senior) consultant bij ConQuaestor, IBM Business Consulting Services en PriceWaterhouseCoopers. Vanuit deze functies was hij in de rol van kwartiermaker, projectleider, coach en adviseur betrokken bij diverse opdrachten op het gebied van procesoptimalisatie,risk/ control en bedrijfsvoering-, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Tevens is hij de afgelopen 7 jaar bestuurder geweest bij Stichting Andere Werkvormen De Schalm, een stichting actief in het sociaal domein.

MASTERCLASS
13:30 - 14:30

3. Maak audits zinvol en plezierig met Waarderend Auditen


Kom kennismaken met deze nieuwe positieve benadering. Een benadering, die van de auditor een andere houding vraagt. Meer vanuit respect, openheid en gelijkwaardigheid. Samen op zoek naar verbetering. Het eigenaarschap teruggeven aan de auditee, door krachtige positieve vragen te stellen en de auditee zelf te laten onderzoeken en oordelen. En waarderen datgene wat goed gaat. Zo creëer je bevlogenheid , verbinding en betrokkenheid. Dus weg met het verantwoordingscircus en kruisverhoor; op naar een verdiepende dialoog met een grotere veranderbereidheid bij de auditees als resultaat. De opbrengst van Waarderend auditen:

 • Meer informatie over de procesgang en een rijkere oogst aan bevindingen.
 • Draagvlak om met aanbevelingen aan de slag te gaan.
 • Audits worden leuk en auditoren zijn voortaan welkom
 • Waarderend auditen als waardevol instrument voor procesverbetering

 

Els de Bakker

Els de Bakker

Els is kwaliteitsprofessional met als specialiteit procesmanagement. Als AI-Practitioner past zij de waarderende filosofie van Appreciative Inquiry op dit vakgebied toe om verbetering, groei en ontwikkeling te realiseren vanuit wat positief is en waarde heeft. Want dat geeft de betrokkenen energie om vooruit te bewegen. Als procesanalist en -architect heeft zij veel ervaring met de dynamiek binnen procesverbetering en weet zij wat mensen wel en niet in beweging zet. De Strength-based benadering levert hierin het beste resultaat op.

MASTERCLASS
13:30 - 14:30

4. Krachtig verbeteren met LeanSixSigma NIEUW!

Continu verbeteren wordt steeds meer een basisactiviteit van organisaties met uitvoerders van werkvloer tot stafafdelingen. Om dat goed in te vullen en niet ‘aan het toeval’ over te laten is een gedegen aanpak zeer wenselijk. De LeanSixSigma werkwijze biedt dat omdat het niet alleen gaat om het uitvoeren van de verbeteractiviteiten, maar ook over de manier waarop dat wordt georganiseerd en ingebed in de organisatie. Bovendien wordt de organisatie er slimmer van, waardoor het vliegwiel van continu verbeteren snel op gang kan worden gebracht.

 • LeanSixSigma implementeren en inbedden in de organisatie
 • Hoe richt je -zo eenvoudig als mogelijk- een krachtig verbetersysteem in?
 • Welke besparingen levert LSS op
 • Ontwikkeling van eigen medewerkers
 • Verhogen probleemoplossend vermogen en kennis procesmanagement tools

 

Arend Oosterhoorn

Arend studeerde wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam met hoofdrichting mathematische statistiek. Na zijn studie werkte hij oa 10 jaar in de automobielindustrie bij Van Doorne’s Transmissie, als statisticus en projectleider kwaliteitssysteem. Tevens was hij enige tijd kwaliteitsmanager. Sinds 1994 werkt hij vanuit zijn eigen praktijk aan het verbeteren van processen en organisaties. In de beginjaren veelal met gebruik van het ISO 9001 model en het INK model, de laatste jaren vooral Lean Six Sigma. Hij verzorgt totale implementatie inclusief de training van de Belts en de begeleiding van de projecten. Hij schreef meerdere boeken en vele artikelen over gebruik van methoden en technieken in kwaliteitsverbetering en over Lean Six Sigma.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.