Masterclasses

Albert Gerrits
PLENAIR
09:30 - 09:40

Opening door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is dagvoorzitter en journalist. Kijk hier voor meer informatie.

PLENAIR
09:40 - 10:20

De procesexpert: een bedreigde soort

Moderne organisaties begrijpen het belang van geoliede processen. Je ziet het aan de experts die er rondlopen en zich druk bezighouden met het in kaart brengen en verbeteren van die processen. Maar de technologische ontwikkelingen staan niet stil. Zijn we getuige van het overbodig worden van de procesexpert? Een overzicht van innovaties die het procesmanagement fundamenteel gaan veranderen.

 • Process mining
 • Data analytics
 • Mens-machine samenwerking
 • Natural language processing

 

Hajo Reijers

Hajo Reijers is hoogleraar bedrijfsinformatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens deeltijd-hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van procestechnologie.Hajo is één van de oprichters van het Business Process Management Forum, een Nederlands platform voor de ontwikkeling en uitwisseling van kennis tussen industrie en academie. De focus van Hajo's wetenschappelijke onderzoek ligt op het herontwerp van bedrijfsprocessen, workflow management-technologie, business process modeling en process analytics. Hij heeft ruime industriële ervaring als bedrijfsadviseur en heeft aan het hoofd gestaan van een internationale R&D-afdeling. Een volledig CV van Hajo Reijers is hier te vinden:

PLENAIR
10:20 - 11:00

Het nieuwe procesdenken: Strategie = executie

De belangrijkste bedrijfskundige vraag die menig bestuurder, professional en kwaliteitsmanager bezighoudt is: hoe kunnen organisaties sneller verbeteren, vernieuwen in innoveren in een nieuwe tijd? Jacques Pijl geeft inzicht in de succesfactoren van moderne strategie-executie en innovatie en put uit het recent verschenen Strategie = Executie. Conclusie van het gelijknamige 3-jarige onderzoek door Turner: strategie-executie is een proces dat vraagt om goed procesmanagement.

 • inzicht in de specifieke en kritische executievraagstukken van je organisatie
 • leer over de best passende interventies om strategie-executie morgen al te versnellen
 • Organisaties die excelleren in strategie-executie:
 • realiseren 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen én realiseren 15 – 25% meer van hun doelen en
 • vergroten elk jaar het vermogen -de capability- van de organisatie in strategie-executie

Jacques Pijl

Jacques werkt al ruim twintig jaar samen met bestuurders en teams van toonaangevende organisaties in de private en de (semi-)publieke sector, om kritische vraagstukken van strategie-executie op te lossen. Jacques is directeur van adviesbureau Turner en veelgevraagd spreker over strategie-executie en innovatie. Eind 2016 verscheen zijn boek Strategie=Executie, eerder schreef hij de bestseller Het nieuwe normaal.

PLENAIR
11:30 - 12:10

Bij Aldowa worden dromen waargemaakt

Allard Droste laat zien hoe een sterk hiërarchisch bedrijf een succesvolle organisatie kan worden. Een organisatie zonder vaste structuren als afdelingen, managers, functies of beoordelingsgesprekken. In 10 jaar tijd is de omzet vervijfvoudigd en is een werkomgeving gecreëerd waar medewerkers met plezier werken én mede-ondernemers zijn geworden. Met vertrouwen, loslaten en durf kunnen mensen veel meer dan we denken. Een gedeelde droom zorgt voor de richting. Hiermee komt de focus weer op de klant, de medewerkers en het product of de dienst. Dit komt alle processen ten goede en daarmee het resultaat.

 • Terug naar vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid
 • Van hiërarchie naar samensturing: medewerkers worden mede-ondernemers
 • Risicodragend partnerschap: het risico van klanten en leveranciers wordt gedeeld
 • Lean en green werken als kritische succesfactor

 

Allard Droste

Allard Droste is ondernemer, investeerder, bestseller auteur, spreker en professioneel dromer. Zijn doel: bedrijven en mensen helpen hun dromen om te zetten in actie. Allards boek “Semco in de Polder” is genomineerd als Managementboek van het Jaar 2017. Na 10 jaar te hebben gewerkt voor een groot concern is hij in 2007, als eigenaar, ingestapt in het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa te Rotterdam. Hier heeft hij een grote cultuuromslag gerealiseerd, van hiërarchisch naar samensturend. Van directief naar organisch. Van 2,5 naar 12 miljoen omzet. Van een ziekteverzuim van rond de 7% naar de 2%. Een bewijs dat anders werken mogelijk is in de keiharde praktijk. Klik hier hoe Aldowa werkt.

PLENAIR
12:10 - 12:30

Hoe horizontaal is Nederland: resultaten landelijk onderzoek onder procesprofessionals

Veel organisaties groeien in Procesmanagement. Maar is de groei wel evenredig? Pakken organisaties echt door en verankeren ze procesgericht werken in structuur en cultuur? Renco presenteert de resultaten van een landelijk onderzoek. Teun Hardjono reflecteert op zijn bekende wijze: prikkelend, de link maken tussen harde bedrijfskunde en de levensbeschouwelijke- en zingevingsvraagstukken.

Het onderzoek is gebaseerd op het concept Horizontaal Organiseren. Dat onderscheidt twee manieren van naar je proces te kijken: een rationele, op structuur gebaseerde benadering en de emotionele, op menselijke interactie gebaseerde visie. Procesgericht werken betekent zo het construeren, besturen, samenwerken en denken in organisaties. Via een online onderzoek met een 16-vragenlijst wordt in de aanloopperiode van het congres gepeild hoe horizontaal Nederland is. Ook meedoen aan het onderzoek?

Renco Bakker

Organisatieadviseur, oprichter/eigenaar van BPMConsult en (mede) auteur van 'Management van processen', 'Het Procesmanagementmodellenboek' en 'Horizontaal organiseren'.

Teun Hardjono

Emeritus hoogleraar kwaliteitsmanagement en certificatie, adviseur en auteur van Management van Processen, Horizontaal Organiseren en Europa heruitvinden.

PLENAIR
14:30 - 15:10

Lessen vanuit de A2-tunnel: integrale aanpak gebaseerd op samenwerking


De integrale aanpak bij de bouw van de A2 tunnel bij Maastricht wordt internationaal als voorbeeldproject gezien. De dubbeldeks tunnel is inmiddels -binnen tijd én budget- voltooid. Om een zo complex project te realiseren is langetermijndenken cruciaal. In het Rijnlandsmodel zijn verbinden, vertrouwen en vakmanschap met een gezamenlijke visie de sleutelbegrippen. Het project heeft een looptijd van 20 jaar: 10 jaar voor de bouw en 10 jaar voor de gebiedsontwikkeling. Het samenwerken met vier dragende partijen in een complexe omgeving gedurende 20 jaar vraagt om een vorm van samenwerken die het best beschrijven is als prettig, met respect en zonder gedoe. Communicatie in de meest brede zin is de daarbij sleutel. Open en transparant communiceren naar alle partijen, privaat, publiek en burgers, is essentieel. Om een project van deze omvang en complexiteit te sturen zijn goede processen essentieel. Processen zijn en blijven echter een middel en dienen om te structureren, en zijn niet bedoeld om leidend te zijn. De basis moet op orde zijn, zodat je van daaruit alles overziend de goede besluiten kan nemen.

 • Belangrijke succesfactoren: excellente samenwerking, projectmanagement en risicomanagement
 • Versterk wat verenigt en bindt en sturen op waarde leidt tot enthousiasme
 • Openheid en transparantie is cruciaal, met behoud van de wederzijdse waarden en belangen

 

Albert Gerrits

Albert Gerrits

Albert is manager projectbeheersing Projectbureau A2 Maastricht en is verantwoordelijk voor grote, complexe en multidisciplinaire projecten die meer dan alleen een inhoudelijk uitdaging kennen. Het rekening houden met omgeving en gebruikers, het omgaan met het publieke belang en de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers is een vak. Door zijn ervaring met alle disciplines van een project heeft hij een integrale visie ontwikkelt en verankert. Hij kan met alle disciplines communiceren en hun specifieke uitdagingen onderkennen. Begrip, samenwerking en een menselijke benadering zijn daarin typerend voor zijn werkhouding. Ook heeft hij een goed gevoel voor processen en procedures. De inhoudelijke kennis is noodzakelijk voor een gedegen financieel-, plannings- en risicomanagement bij projecten. Deze zijn nodig om complexe en multidisciplinaire projecten te managen en succesvol af te ronden. Veiligheid staat hoog in het vaandel. Juist het werken in de infrastructuur, ondergronds- en op het scheidsvlak van land en water met een veelvoud aan diverse installaties, vraagt veel aandacht voor veiligheid van gebruiker en bouwer.

PLENAIR
15:40 - 16:20

De alchemie van excellente teams

Wat is belangrijker op weg naar prestaties? Het proces of het team? Of het teamproces? En als de omgeving juist heel statisch of dynamisch is? Antwoorden op deze vragen ontvang tijdens dit deel waarin Dennis Daems je meeneemt in de praktijkervaringen van winnende en verliezende teams.

 • De (niet-)noodzakelijkheid van teams.
 • Het verschil tussen verwachting en realiteit.
 • De Ingrediënten van een excellent team.
 • De toolkit voor versnelling.

Dennis Daems

Dennis Daems is marketing strategist bij Eiffel en co-creator van Business Models for Teams. Hij coacht en begeleidt individuen en teams en helpt ambities van organisaties en mensen blootleggen en waarmaken. ZIjn achtergrond ligt in de sociaal-organisatorische bedrijfskunde, marketing en het ondernemerschap. Hij kijkt graag naar organisaties, groepen, mensen en teams en voegt nieuwe en slimme dingen toe om het beter te maken dan het was. Dennis faciliteert bootcamps for the mind, labs en workshops over Business Model. De connectie maken tussen individu, team, markt, behoefte, vernieuwing en propositie blijft iedere dag weer gaaf.

PLENAIR
16:20 - 17:00

Procesmanagement: wat zijn de mentale remmers en versnellers?

Wanneer werkt Procesmanagement gegarandeerd? Hoe zet je de mentale processen op vol vermogen? Als procesmanager zet je ambitie om in realiteit. Dat realiseer je niet alleen. Hoe krijg je anderen hierin mee? Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

 • Beginnen bij het einde?
 • Hoe houd je de regie in het proces van Ambitie naar Realiteit?
 • Hoe ontkoppel je de remmers en installeer je versnellers?
 • Eerste hulp bij weerstand.
 • Hoe houd je Procesmanagement verwarrend eenvoudig?

 

Jan van Setten MBA

Jan is een veelgevraagd spreker, auteur, management-coach op de terreinen, leiderschap, organisatieverandering en klantgerichtheid. Hij put uit jarenlange ervaring als algemeen en commercieel manager in diverse grote organisaties. Hij combineert een confronterende stijl met humor en energie. Hij zet daarmee zijn publiek aan tot anders denken en anders doen.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.